SATAjet X 5500 HVLP DIGITAL სამღებრო პულვერიზატორი საღებავისთვის ციფრული მანომეტრით

2,990.00

საქშენის ტიპი:

  • რევოლუციური საქშენების ატომიზაცია ახალ სტანდარტებს ადგენს
  • შესამჩნევად უფრო მშვიდი და წყანრი საქშენი
  • გაუმჯობესებული სიზუსტე
  • მარტივი მოვლა
  • ვენტილატორის მუდმივი ზომა საქშენების მთელ სპექტრში მასალის ნაკადის სიჩქარის ხაზოვანი გაზრდით
  • მნიშვნელოვანი მატერიალური დანაზოგი იგივე გამოყენების მეთოდით